Ukategorisert

En gledelig utvikling

Dagsavisen skriver i dag om årets rapport fra FNs Utviklingsprogram om menneskelig utvikling.

Rapporten slår blant annet fast at millioner av fattige har fått en bedre levestandard de siste 30 årene. Blant annet har andelen underernærte barn i u-landene gått ned med 10 prosent de siste 20 årene. Rapporten bygger under om at levestandarden har økt. At levestandarden har økt er interessant siden det slår bena under kanskje verdens dummeste, mest skadelige og mest utbredte fordom. Nemlig at mengden velstand er konstant og at noen må få det dårligere om andre skal få det bedre. Tanken om at rikdom skjer på bekostning av de fattige.

Nå burde alle og enhver lett se at den totale rikdommen i verden har økt drastisk de siste hundre årene, men det er greit å få det bekreftet. Selv om utviklingen går i riktig retning, er det lurt å bruke hjernen.

Millioner av mennesker har dødd på grunn av tanketomme, dumsnille og naive mennesker. Hva slags mennesker snakekr jeg om? Mennesker som ønsker og hjelpe og som derfor innfører politisk styring og omfordeling som tvert imot øker eller opprettholder fattigdommen.

Løsningen for å få en verden der alle mennesker er rike, er en fri markedsøkonomi! I alle land med stor grad av marked, har vi nemlig den situasjonen at alle er rike. Kapitalisme – for de fattiges skyld!

Mest lest

Arrangementer