Ukategorisert

Er det så lurt?

Aftenposten melder at fylkespolitikerne i Akershus ønsker å overta den lokale togdriften, for å få en bedre kollektivtransport, og en øket konkurranse mellom buss og tog.
Intensjonen er sikkert god, slik politikerne ofte fremstiller sine intensjoner om alltid å ville det beste for alle. Det er vel derfor de stadig vil ta på seg nye oppgaver, finansiert gjennom stadig nye skatter og avgifter.

Jeg tviler på om forslaget fra Akershus-politikerne er noen god ide. Politikerne generelt har vist seg lite egnet til å drive forretning. Og det er nettopp dèt kollektivtrafikk handler om. Å ha overskudd nok til å holde tilbudet vedlike, og helst tjene å mye at kollektivtilbudet kan bygges ut, i konkurranse med andre transportmidler.

Politikernes evne til å drive forretning svekkes av at politiske mål blandes inn i forretningsdriften. Det er nok å henvise til takstfrys-eksperimentet i 1986/87. Da forsvant overskudd og reserver, og enden på visen ble dramatiske takstøkninger.
Nå for tiden er fylkeskommunens økonomi så trang at det kuttes dramatisk i kollektivtrafikktilbudet. Men det kan ikke bli slik at kvaliteten på kollektivtrafikktilbudet skal variere med om fylket har god eller dårlig økonomi. Da vil aldri tilbudet bli godt at kundemassen vil forbli lojal og stabil.

Når man ser på driften av sykehus og videregående skoler, er det ikke spesielt ønskelig at fylkespolitikernes ansvar også skal omfatte et oppdatert og konkurransedyktig togselskap.

NSB sentralt har også vist at de ikke evner noe så enkelt som en ferieavvikling. Derfor bør NSBs lokaltrafikk splittes opp i egne selskaper, som så kan privatiseres. Alternativt kan driften settes ut på anbud.

Ett er sikkert: Politikerne bør holdes langt unna driften av togene!

Mest lest

Arrangementer