Ukategorisert

Feige poltikere

er intet nytt. Den tidligere redaktøren av Dine Penger, Christian Vennerød, advarer mot slike i gårsdagens utgave av Dagsavisen.

Ifølge Vennerød har utspillskåte politikere i sommer gitt løfter om skatte- og avgiftslettelser på 10 milliarder kroner. Han kaller det korrupsjon, og kjøp av velgere. Ifølge Christian Vennerød blir seriøse økonomiske vurderinger ødelagt av slikt stemmekjøp fra politikerne.

Feige politikere opptrer for tiden i to tydelige grupper: Den første gruppen består av regjeringsmedlemmer som av hensyn til budsjettbalansen heldigvis ikke vil bruke mer penger på noe som helst. Når Stortinget bevilger mer til «gode» formål, har disse ingen helhetlig plan for å kutte utgifter. Det har de forresten aldri, uansett. Derfor kommer det bare planløse og tilfeldige kutt.

Den andre gruppen av feige politikere er utspillskongene. Disse døgnfluepolitikerne følger med i media for å finne en måte å få navnet sitt omtalt på. Ingen sak er for liten og ingen for stor til at disse ikke kan lage et utspill til media. Problemet med løsningene fra disse politikerne er at de sjelden eller aldri settes inn i noen sammenheng.

Alle vil ha et godt helse- og utdannelsestilbud, mens skatter og avgifter er upopulære saker. Derfor foreslår politikerne mer av det første og mindre av det andre, uaktet sammenhengen mellom inntekter og utgifter. Det er til å gråte av.

Fortjener vi ikke bedre politikere?

Tags:

Mest lest

Arrangementer