Ukategorisert

Midtøsten – kollektivismens sanne ansikt

Nå har fredsforhandlingene på Camp David mellom Barak og Arafat blitt avsluttet, uten resultat. Før dette skjedde, leste jeg imidlertid en liten interessant sak i Nettavisen. Der står følgende:

«Israels statsminister Ehud Barak er innstilt på å avvikle alle jødiske bosetninger i Gaza som del av en fredsavtale med palestinerne.»

Legg nøye merke til dette! Israels statsminister er villig til å fjerne mennesker fra sitt hjem på grunn av deres rase, på grunn av at de er jøder. Dette er kun en gradsforskjell fra Hitlers utryddelse av mennesker fordi de er jøder.

Dette er det generelle problemet i Midtøsten: Kollektivisme. Mennesker vurderes ikke ut ifra egne handlinger og sin egen personlighet, men utifra gruppetilhørighet. Dette er forkastelig. Ingen bør tvinges til å flytte ut ifra folkegruppetilhørighet.

Det Midtøsten trenger er individualisme og frihet. På den måten kan mennesker leve i fred, i sine egne hus, uansett om de i dag er palestinere eller israelere. Dessverre er muligheten for dette forpestet gjennom et århundre preget av kollektivisme.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
masada
masada
16 years ago

Men dette r da det reneste nonsens. Hvem er det som fører dette i penn og som ikke er klar over at israel trekker seg ut av Gaza fordi de ukkuperer området, og FN resolusjon 242 har pålegt dem å trekke seg ut.

Hva med et kurs i voksenopplæring før en roper opp om etnisk rensning og Hitler.

Kai
Kai
16 years ago

>Hvem er det som fører dette i penn og som ikke
>er klar over at israel trekker seg ut av Gaza
>fordi de ukkuperer området

Å gjøre et område jøderent på grunn av en kollektivistisk ide om «stater» gjør det ikke mer etisk riktig. Langt mindre å vise til FN som et moralsk kompass.

Kun en mer individualistisk tilnærming vil løse Midt-Østen konflikten. Kolliktivistiske ideer er dessverre gjennomsyret Islam og FNs løsninger.

Fra arkivet