Ukategorisert

Stakkars små

De siste dagene har det vært mange oppslag omkring det at kronprins Haakon begynner på ny skole. Det har imidlertid vært mindre oppmerksomhet rundt at mange seksåringer samtidig setter sine ben inn i et klasserom for første gang.

Dette er starten på minst 10 år med obligatorisk skolegang for de fleste av dem. 10 år av deres unge liv der de må sitte pent på rekker og lytte stille til det en tilfeldig lærer forteller dem. Ulydighet, uorden eller bråk vil bli slått ned på med en gang. De skal lære seg å oppføre seg og ta til seg de riktige tanker.

Ikke misforstå meg dithen at jeg vil trekke en direkte linje til norsk skole i dag, men det bør likevel nevnes. De første tankene om felles obligatorisk skolegang og felles pensum, var begrunnet med et ønske om å indoktrinere barnene med de riktige tanker og ideer. Platon ville disiplinere de unge slik at de lærte seg å tenke riktig. Skoleplikten ble innført av kalvinister som ville hindre at barnene ble påvirket av kjetterske tanker, og for å lære dem den sanne lære.

I dag er disse ideene blitt utvannet og byttet ut med dagligdagse sosialdemokratiske tanker og kristne formålsparagrafer. Å hevde at disse er politisk nøytrale er imidlertid det rene vås, selv om det er riktige at de fleste er tilhenger av dem. Spørsmålet kan imidlertid stilles om i hvilken grad enhetsskolen har bidratt til å fremme sosialdemokratiske «sannheter», jeg tror påvirkningen har vært ganske så stor.

Det største problemet med skolen er imidlertid ikke innholdet, men tvert imot to andre faktorer. Det er nemlig en kjennsgjering at barn og ungdom har behov for å tilegne seg mye kunnskap, spesielt i vårt kunnskapssamfunn. Det er derfor betenkelig i hvor stor grad skolen mislykkes med dette. For å vise til USA, så er det der større grad av analfabetisme i dag enn for hundre år siden. Hva har skjedd i mellomtiden? USA og dets innbyggere er blitt mye rikere og staten har overtatt ansvaret for skolene. Med økt rikdom burde ferdighetene øke, den offentlige skolen har faktisk gitt det motsatte resultat. Samme tendensen ser man i Norge, eleven lærer svært lite i skolen!

Det andre problemet er at man prøver å lære alle elever det samme. Det er idioti å prøve og lære alle barn det samme. Når man utsetter barne for dette i 10 år av deres liv, bør ordet «idioti» byttes ut med «ondskap». Å tvinge unge mennesker til slik ensretting og fordumming, kan knapt tilgis, det er et grovt overgrep.

For syns skyld kan nevnes at det er mange gode lærere og mange barn har det bra i skolen. Dessverre er skolen også full av dårlige lærere uten elementære kunnskaper for eksempel i matematikk.

Det barn trenger er at det offentlige fjerner all innblanding i deres utdanning. Det må bli slutt på at barn misbrukes på denne måten. I mellomtiden sender jeg en tanke til de stakkars små.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer