Ukategorisert

Vend nazistene ryggen

Lørdag kl. 12.30 samles mer enn 100 organisasjoner med deres medlemmer pluss mange andre mennesker seg på Youngstorget for å markere sin motstand mot nazismen. FRIdemokratene som jeg er leder av, er bare en av disse. Det er ikke tilfeldig at vi deltar på denne markeringen.

Nazismen er den kanskje verste politiske ideologien. For å sitere Ayn Rand: «Rasisme er den mest primitive og lavtstående form for kollektivisme». Rasisme, representert ved jødeutryddelsen, er kanskje den mest synlige og mest mislikte delen av nazismen. Det er imidlertid flere grunner til å mislike nazisme. Selv uten jødeutryddelsen ville ville nazismen vært menneskefientlig.

Jeg har spesielt lyst til å trekke frem den sosialistiske siden ved denne ideologien. Nazisme er forkortelse for nasjonalsosialisme, noe som klart viser dens politiske slektskap. På 30-tallet var det ikke slik at nazismen var så brennemerket som i dag. Den gang hadde de tross alt ikke tapt krigen, og vi vet at det er seierherrene som skriver historien. Nå er det riktignok ikke noen tvil om at den nazistiske ideologi fortjente den fordømmelse den fikk.

Før krigen derimot konkurrerte nazismen med kommunismen om å være den dominerende sosialistiske tankeretning. Disse politiske søsknene lyktes i å fremstille seg som politiske motpoler, en feilaktig fordom som dessverre fortsatt lever. Nazismen har de fleste av sosialismens forferdelig sider: Forakten for selvstendige mennesker, hyllingen av kollektivet, planøkonomien, voldsforherligelsen og troen på den allmektige stat!

I tillegg så kom forherligelsen av den sterke fører inn. Den allmektige Hitler! Dette skiller i teorien nazisme fra kommunisme, selv om praksis nok viser store likheter når det gjelder dette! Spesielt aktuelt i dag er det nasjonalistiske aspektet med nazismen. Det er kanskje dette som i størst grad skiller denne ideologien fra den internasjonalt orienterte kommunismen. Nasjonalisme er en stor trussel mot individualisme og menneskets rett til å bestemme selv på tvers av kulturer og landegrenser. Mennesket eksisterer for nasjonens skyld ifølge de ekstreme nasjonalister.

Det er således helt naturlig for liberalister som oss å markere vår avsky for nazismen. Liberalismen er den politiske motpol til både kommunisme og nazisme. Siden folk generelt er politisk forvirret, mye på grunn av den fordummende høyre-venstre aksen, så er det viktig for oss å markere at nazistene er våre verste politiske fiender.

Noen vil sikkert hevde at det er galt å delta i markeringer sammen med politiske motstandere slik som ulike sosialistiske grupperinger. La meg understreke at dette ikke innebærer noe mer enn et enkeltstående samarbeid og at initiativtakerne til markeringen, Human-etisk Forbund og andre organisasjoner slik som Amnesty har vist en god holdning til den nazimarsjen som utløste denne markeringen.

Vi tar nemlig på det sterkeste avstand fra å begrense nazisters ytringsfrihet. Nazister har akkurat like stor rett til å ytre seg som vi liberalister har, og som kommunistene har. Ytrinsgfrihet kan ikke bare gjelde for ytringer som man liker. Det er når motbydelige nazister vil ytre seg at ens holdning til ytringsfrihet viser seg. Vi merker oss at kommunister nok en gang har strøket med glans her. De viser i slike sammenhenger at de og nazistene er politiske søsken i den totalitære familie.

Vi håper flest mulig liberale mennesker møter opp på Youngstorget og markerer sin motstand mot nazismen. Selv befinner jeg meg på seminar i Sverige, men FRIdemokratene er likevel godt representert. Vår tidligere leder, Kristian Norheim (mobil 99724170), er vår kontaktperson. Han vil befinne seg ved inngangen til Operapassasjen fra 12-tiden. Møt opp!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer