Ukategorisert

Er asylmottak en offentlig oppgave?

I Nettavisen leser jeg at det er økning i antall asylsøkere. Dette gjør meg både trist og glad. Trist fordi folk er nødt til ¨flykte, glad fordi så mange får mulighet til å komme til Norge.

Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved asylpolitikken. Det bør være en selvfølge at alle forfulgte mennesker får lov til å komme til Norge. Det kan ikke være myndighetenes oppgave å hindre mennesker i å krysse en landegrense. På den andre siden så er det vel neppe heller myndighetenes oppgave å bruke skattebetalernes penger på kostbar administrativ behandling og underholdning av asylsøkere.

Dette er et typisk eksempel på noe som kan gjøres av private.Snille og hyggelige mennesker kan bruke sin egen tid og sine egne penger på å hjelpe mennesker i nød. Myndighetene bør derimot bare holde fingrene fra fatet. Både når det gjelder grensekontroll og når det gjelder omsorg.

For øvrig mener jeg det er bedre å bruke penger på asylsøkere enn på økte minstepensjoner.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
    Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
  • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
    Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.