Ukategorisert

Røverbaronene

I dag slapp finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen katta ut av sekken. Ifølge Nettavisen vil han nå innføre 14% skatt på aksjeutbytte.

Dette er et nytt eksempel på at staten er den store røverbaronen som utbytter mennesker gjennom skatt. Dette er selvsagt moralsk forkastelig, det er umoralsk å ta andre folks penger, og hverken finansministeren eller stortingsrepresentantene har skapt aksjegevinstene. De har bare en legning som tilsier at de i motsetning til folk flest har rett til å stjele andre folks penger.

Ut fra et økonomisk syn er det selvsagt en innvending at dette medfører en dobbeltbeskatning. Likeledes kan innvendes at en slik ny skattelegging, medfører at bedrifter tilpasser sin virksomhet og at dette er økonomisk ineffektivt.

Når det gjelder skattlegging, har jeg imidlertid et mye enklere og prinsipielt syn på saken, som også bør anføres i denne sammenhengen: Det er galt å stjele andres penger. Og dette gjelder selv om du kaller deg finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer