Ukategorisert

Økokrims kriminelle forslag

I dagens utgave avv Nettavisenn kan vi lese at Økokrim vil ha ID-kontroll av alle på internett.

Forslaget er skremmende! Enda mer skremmende er det at det kan eksistere en politisk vilje til å gjennomføre det. Forslaget går ut på at alle internettbrukere må identifisere seg og alle sider de har vært inne på. Disse skal lagres og være allment tilgjengelig for politiet.

Det er et kriminelt overgrep av Økokrim å innføre et slikt tiltak over alle de fredelige og ikke-kriminelle mennesker som bruker internett daglig. Det krenker vårt personvern og er et kriminelt forslag fra Økokrim. Man skal nemlig ikke plage uskyldige mennesker.

Selvsagt er det masse praktiske problemer knyttet til forslaget og det vil bli kostbart. Den prinsipielle siden av saken er imidlertid viktigere. Skal myndighetene få lov til å sensurere internett? De har i hvert fall lyst! Skal de få lov til å komme inn i hvert hjem og hver pc og montere overvåkningsutstyr? De har i hvert fall lyst!

Det hører også med til forslaget at de vil forby anonyme mobiltelefoner og anonyme kontantkort. De vil ha innsikt i alt som skjer. Som vår store og kriminelle storebror sitter Økokrim der og vil vite alt om deg og meg… Det bør de ikke få lov til!

Mest lest

Arrangementer