Ukategorisert

Nasjonalistisk sensur

Jon Olav Alstad fra AP advarer i Nettavisen P4 om at de kan få det vanskelig med konsesjonen når den skal fornyes i 2003. Grunnen er at de kun 1% av musikken de spiller er norskspråklig.

Vi har tidligere skrevet om hvordan konsesjonsordningen er renspikket sensur, da med TV2 som eksempel. Det er horribelt at politikerne skal regulere og bestemme om hvem som skal få sende landsomfattende rikskringasting. I P4-saken tilføres imidlertid et element til. Nasjonalistisk sjåvinisme.

Ideen om at det skal være en kvote fra eget språk er merkverdig og krenkende. Dette gjør andre språk og kulturer mindreverdige. Mindreverdige som et politisk prinsipp, hvilket er svært farlig. Politisk vedtatt diskriminering av sanger på nasjonalistisk grunnlag er svært farlig. Dette gir sensuren en ny dimensjon.

Det bør være en selvfølge at hver enkelt menneske selv kan velge sin kulturelle smak og hva slags språk man vil ha musikk på. Det handler om smak og behag og bør ikke sentraldirigeres. Rett og slett fordi menneskers smak er variert og individuell. At Jon Olav Akselsen skal ha makt til å styre folks musikkønsker er en pervers tanke. Jeg vil bestemme musikken min selv!

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
  Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Du bør kjenne til det retoriske trikset 'motte & bailey'.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.