Ukategorisert

I dag åpner Rikshospitalet

Skal vi juble eller gråte, i dag er det nemlig offisiell åpning av Norges skandalebygg nummer 1, Rikshospitalet ?

Det kan gå mot nok en milliard-sprekk for å ferdigstille det nye Rikshospitalet. Selv om sykehuset i dag åpner offisielt, mangler det 700 millioner kroner for å tilfredstille minimuskrav til helse, miljø og sikkerhet. I følge Dagens Næringsliv vil gjenstående arbeider, feil og mangler ved sykehuset komme på totalt en milliard kroner. Det kan bety at kostnadsrammen må økes fra 6 til 7 milliarder kroner.

Det har jevnt og trutt vært oppslag i media om dette bygget de siste årene. Veldig mange av oppslagene har vært negativ ladet. Bygget blir dyrere, feil er oppstått osv. Det har liksom ikke vært grenser for alt som kan gå galt når staten bygger et nytt sykehus.

Staten har nok en gang bevist at den ikke er i stand til å gjennomføre bygging av store prosjekter. Det er to hovedgrunner til dette. Saksbehandlerne budsjetterer konsekvent for lavt for å få et positivt nedtak hos politikerne. Rikshospitalet er ikke noe unntak. Det andre er «sjefenes» tilhørighet til et prosjekt. Det er ingen som føler et spesielt ansvar for et nybygg når staten bygger. Det er ikke saksbehandleres eller politikernes penger som brukes, alt er betalt av skattebetalerne. Hadde jeg bygd, ville det ha vært mine eller mitt selskaps penger, og stort overforbruk ville ha betydd en konkurs. Det finnes selvsagt eksempler på private prosjekter som ikke har vært gjennomført godt , men disse eksemplene blir i fåtall dersom de blir sammenlignet med bygg gjort under det offentlige, heldigvis.

Jeg håper de som skal sove på Rikshospitalet sover godt, det er dyre senger de ligger i !

Tags:

Mest lest

Arrangementer