Ukategorisert

Et tankevekkende forslag

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) vil at alle som stoppes og kontrolleres av politiet skal få en kvittering.

Dette skal forhindre at personer med innvandrerbakgrunn føler seg diskriminert, skriver Dagsavisen. OMOD skal i et møte med Justisdepartementet førstkommende torsdag tale varmt for en kvitteringsordning. Ifølge organisasjonen opplever personer med innvandrerbakgrunn at de stoppes oftere av politiet enn andre. – Når personer med mørk hudfarge stadig stoppes på gaten av politiet, skapes det negative holdninger til politiet blant de synlige minoritetsgruppene, sier daglig leder i OMOD, Oddvar Atheneon de Leon. Han understreker at gatekontroller er en stor psykisk belastning.

Det er tankevekkende at Organisasjonen mot offentlig diskriminering, OMOD, fremmer slike forslag. Det å bli kontrollert av politiet på gaten, uansett bakgrunn, er helt bak mål. Vi lever i år 2000, et århundre hvor det bør være en selvfølge å få bevege seg fritt, uten frykt for å bli stoppet av politiet.

Politiet i Oslo er ikke særlig begeistret for forslaget, men har likevel nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere spørsmålet nærmere.

Politiet og myndighetene er skeptisk til forslaget, men den skepsisen bør være begrunnet i at folk blir kontrollert på gaten, helt uten grunn, og ikke fordi de mister en arbeidsmetode.

I dagens Norge er det et eldorado for rasister å jobbe i politiet, da kan en kontrollere og mobbe personer med mørk hudfarge på gaten, helt uten grunn. Dette må det bli slutt på ! Alle har krav på et vis personvern, også i Norge.

Mest lest

Arrangementer