Ukategorisert

Mer u-hjelp til Finnmark?

Finnmark og nordlige deler av Troms nyter godt av tiltaksonen. Innbyggerne i denne delen av landet har lavere skatter – og avgifter, ingen arbeidsgiveravgift, det er billigere studielån, høyere barnetrygd.

Tiltaksonen gikk igjennom i begynnelsen av 90-tallet, takket være stortingsrepresentant Anders Aune. Det å gi skatte – og avgiftslettelser er hyggelig, men det må være en vis likhet på folket i Nord-Norge og de som bor i sør. Politikerne i nord er ikke enig, og foreslår ytterligere fordeler til Finnmark og Nord-Troms.

Staten må gi Finnmark og Nord-Troms 300 millioner kroner hvert år over en seks års-periode for å styrke infrastruktur, næringsutvikling og kompetanse. Fylkesordføreren i Finnmark vil at Finnmark og Nord-Troms skal få samme rammebetingelser som Nord-Sverige og Nord-Finland. Regionene til våre EU-naboer får nå flere milliarder kroner for å sikre fremtiden. Fylkesordføreren i Finnmark, Evy-Ann Midttun, ber om tilsvarende økonomisk drahjelp for Finnmark og Nord-Troms fra staten. Til det ber Midttun om at staten sprøyter inn 300 millioner kroner hvert år over en seks års-periode til blant annet bedriftsutvikling, kompetanseheving og infrastruktur, melder NRK. Men det stopper ikke der. Reduksjon i flyprisene, økte rammer for nedskrivning av studielån og mer penger til havneutbygging må også tilføres fra staten. Alt dette vil komme til å koste staten dyrt. Men det er uproblematisk, sier fylkesordføreren i Finnmark til NRK.

Dette er en oppfølging av utspillene til Per Kristian Foss og Kjell Magne Bondevik fra i sommer, der de gikk inn for svalbardskatt. Det e fint med skattefordeler, men de må komme hele folket til gode. Spesielle virkemidler som billigere studielån, høyere barnetrygd gir bare forskjellsbehandlinger mellom innbyggerne i landsdelene, og er det stortinget sin oppgave i forskjellsbehandle ?

Hele tiltaksonen bør avvikles, men skatte – og avgiftstrykket må settes dramatisk ned i hele landet. Det er ikke bare Finnmark og Nord-Troms som trenger hjelp, også folk og bedrifter i for eksempel Oslo ønsker og trenger det.

Mest lest

Arrangementer