Ukategorisert

Opprøret i Jugoslavia

Noen ganger er det helt nødvendig at folk tar makten, og gjør opprør mot sine ledere. Det er dette som skjer i Jugoslavia . Opprøret er helt nødvendig, og blir støttet av alle politiske krefter fra venstre til det ytterste høyre på den politiske skalaen.

Det var nødvendig for folket å gjøre opprør mot Slobodan Milosevic. Han nektet å gi fra seg makten, til tross for valgnederlaget, og han har som valgt president undertrykt sitt eget folk med nasjonalisme av verste sort. Det er faktisk godt gjort av politikerne å se hva nasjonalisme kan føre til. Alle landene i Europa har små deler av denne nasjonalismen i sin egen politikk. Derfor er kritikk mot Milosevics regime også en kritikk mot nasjonalisme. Det hadde vært ønskelig om de politiske lederne hadde sett dette, og gjort noe på hjemmebane også, men slik selvransakelse er det dessverre få ledere som driver med.

Hvem er Kostunica, Jugoslavias nye president ? Han er den mest samlende kandidaten som opposisjonen klarte å samle seg om mot det sittende regimet, men han har også en nasjonalistisk bakgrunn. Alle jubelrop rundt denne mannen kan fort forsvinne, når politikken blir satt ut i praksis. Det trenger dessverre ikke å bli store endringer i Jugoslavia, selv om landet har fått nytt regime.

Alle jubler over opprøret. Vi skal være glad for at Milosevics regime til nå i hvert fall ikke har gjort motstand, hvis det motsatte hadde skjedd, ville vi ha fått et blodbad av dimensjoner. La oss håpe vi unngår det.

Folket i Jugoslavia leder 1-0., men det er slett ikke sikkert at ledelsen vil vare selv om det er et nytt regime som kommer til makten. La meg si som min gamle bestemor så flott sa det. En politiker er en politiker uansett bakgrunn !

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer