Ukategorisert

Legg ned fylkeskommunen

Det er på tide for Liberaleren å slå slaget for å nedlegge fylkeskommunen. Denne saken debatteres blant samtlige politikere, spesielt mye i Arbeiderpartiet i forbindelse med partiets landsmøtet i november.

Fylkesordfører Ronald Rindestu vil sende en delegasjon til Oslo som skal argumentere for mer penger til Troms fylkeskommune. På fylkestinget i dag var det bred enighet om at den økonomiske situasjonen for fylkeskommunen nærmest er uløselig. Derfor ønsker fylkespolitikerne mer penger fra Staten, skriver avisen Nordlys.

Troms fylkeskommune er ikke spesiell. Hele dette forvaltningsnivået sliter med økonomien, men løsningen er ikke å be om mer penger fra departementet. Fylkespolitikerne bør tenke tanken om å nedlegge fylkeskommunen og overføre oppgavene til andre. Det enkleste ville ha vært å privatisert skole, helse, kultur og samferdsel, men dette er det slett ikke flertall for. Derfor er forslaget om å overføre oppgaver innen skole, helse, kultur og samferdsel tilbake til staten og kommunene enklere å gjennomføre.

Fylkeskommunen som forvaltningsnivå må bort. Det er ikke penger til å drive med tre forvaltningsnivåer med dagens prioriteringer. Diskusjonen i Troms beviser dette med full kraft.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer