Ukategorisert

NHO avvikler partistøtten

Hovedstyret i Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, har vedtatt å avvikle den økonomiske støtten til de politiske partiene over en periode på fem år, skriver Nettavisen.

Dette er et godt vedtak, troverdigheten til politikerne vil bli bedre uten økonomisk støtte fra interesseorganisasjoner. Nå skulle LO ha vært like fornuftig og kuttet sine bånd til Arbeiderpartiet, men det er å ha for mye tro på Yngve Hågensen og hans tropper.

Alle som gir gaver, uansett om det er bedrifter eller organisasjoner, forventer noe igjen. Jeg er hellig overbevist om at Høyres stortingsrepresentanter har stemt for forslag som fremmer NHOs interesser på grunn av pengegavene. Ingen vil innrømme det, men hvis NHO ikke har tjent på partistøtten, hvorfor har de da gitt penger ? Det samme kan sies om forholdet LO/AP.

Det vi kan frykte nå er økte offentlige utgifter fordi stortinget øker den offentlige partistøtten på grunn av NHOs nye syn. Det vil være galt om jeg som skattebetaler skal betale ennå mer enn jeg gjør i dag for å holde for eksempel en fylkessekretær i SV i arbeid. På en annen måte kan en håpe politikerne liberaliserer regelverket for å gjøre det lettere å skaffe penger for organisasjoner, men det håper er lite, kjenner vi politikerne rett.

Høyre mottar i år 4,2 millioner i støtte fra NHO, mens Frp i år ikke har søkt om å få støtte. KrF har i år mottatt 750 000 kroner i støtte fra NHO, i følge Nettavisen. Næringslivets Hovedorganisasjon har endret syn, men LO bør gjøre det samme !

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
    Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
  • Norske tilstanderNorske tilstander
    På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
  • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
    Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.