Ukategorisert

Er dette rart?

Har du vært på kanten av loven, må du forvente litt venting før du skal i fengsel. Det er rett og slett soningskø.

På litt over ett år har soningskøen til fengsler blitt seksdoblet, viser tall fra Justisdepartementet. Resultatet blir økt kriminalitet, mener forsvarsadvokat Harald Stabell. Han peker på at de domfelte blir gående og drive, og veien tilbake til nye kriminelle handlinger blir kort, ifølge NRK.

I august hadde over 1300 dømte ventet i mer enn to måneder på soning. Det er seks ganger mer enn i april i fjor. I tillegg kommer alle de som har ventet. Lederen i Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund, Roar Øvrebø, mener køen skyldes dårlig planlegging. Han sier til NRK at det er grunnlag for å kalle dette en skandale.

Årsaken til dette er enkelt å forklare. Kapasiteten i fengslene utnyttes ikke, samtidig som straffene blir lengre og flere blir dømt. Når utbyggingen av soningsplasser eller alternativ straff ikke innføres, må dette føre til køer.

I Norge kan du komme i fengsel for det meste, militærnekting, nektet å betale bøter, promille kjøring, overtredelse av fartsgrenser pluss mye annet, små eller store bagateller.

Justispolitikerne må se på andre former for soning. Det er fullstendig bortkastet å sette militærnektere eller folk som nekter å betale bøter i fengsel når andre hardt kriminelle må vente. Det strider mot all sunn fornuft. Verre kan det bli dersom politikerne rører loven med 2/3 soning, slik noen allerede har truet med.

Arbeidet med å jobbe ut modeller for alternative måter å sone på bør ha vært godt igang, på bakgrunn av tallene for soningskø. Likevel er det trist å registrere at ingen griper fatt i nye løsninger. Da får politikerne som fortjent.

Det er bare tull å kommentere innholdet i soningen i dag. Jeg tror medlemmene av justiskomiteen har mer en nok av utfordringer allerede, dessverre !

Mest lest

Arrangementer