Ukategorisert

Lett å bli kvitt smugling

Nå er smugling blitt et problem som kommer til å bli debattert de neste dagene.

Økokrim-sjefen vil skjerpe tolloven med tredoblet strafferamme for smugling, melder NRK. Strafferammen for smugling bør økes fra to til seks års ubetinget fengsel, mener Økokrim-sjef Einar Høgetveit, som har tatt opp saken med Finansdepartementet, skriver Dagbladet. Det er uheldig at Norge har et lavt straffenivå i disse sakene. I Sverige er strafferammen for den tilsvarende loven seks års fengsel, sier Høgetveit ifølge NRK.

Det er mulig Økokrim-sjefen har et opprinnelig ønske om å gjøre noe for å få ned smuglingen til Norge, men han kan mistenkes for å komme med utstillet kun for å markere seg. For maken til medisin for å bli kvitt problemet skal en lete lenge etter. Det vil ikke hjelpe med strengere straffer ! Det er underlig at Høgetveit tror strenge straffer løser alle problemer, men slik er det ikke.

Har Økokrim-sjefen et ønske å bli kvitt smuglingen må han få politikerne til å sette ned avgiftene, de må settes ned drastisk. Lønnsomheten for oss som smugler må bort for å bli kvitt problemet og den forsvinner ikke før det blir billigere å kjøpe varene i Norge. Det vil være smugling så lenge marked er tilstede. En drastisk avgiftsreduksjon vil være med på å fjerne muligheten på å tjene penger på å smugle sprit, tobakk, bensin, biler osv.

Økokrim-sjef Einar Høgetveit beviser med dette utspillet at en Økokrim-sjef bør ha omfattende økonomisk kompetanse i jobben og ikke være en «halvskolert røver» med høye på vekttall fra politihøyskolen, selv om også de bør skjønne stikkordene tilbud og etterspørsel.

Mest lest

Arrangementer