Ukategorisert

Legg ned sametinget

I går var det åpning av den nye bygningen til Sametinget. Det samiske folket slo på stortrommen, noe en får bekreftet av å lese dagens aviser.

Sametingspresident Sven-Roald Nystø vil ha mer makt i sametingssalen. Det fikk konge og ministere klar beskjed om under åpningen av det nye sametingsbygget torsdag. Vi skriver historie i dag, og vi skriver det med tilfredshet og stolthet. Samer i Norge vil etter dette ha høyere krav og forventninger til den rollen Sametinget skal spille i formingen av framtida. Som president kan jeg love at vi skal gjøre vårt ytterste for å innfri disse forventningene. Men det krever at Sametinget får avgjørende myndighet i saker som angår den samiske befolkningen. Et slikt ansvar må norske myndigheter være beredt på å overføre til denne salen, sa Nystø i talen sin, skriver Nordlys i dag.

Oppfordringen må være å legge ned Samtinget istedenfor å gjøre slik noen norske politikere gjør i dag, nemlig en oppmuntring til en egen samisk stat. Tolker en det Sametingspresidenten sa under den storslåtte åpningen av nybygget, er det ikke tvil om hva han ønsker seg, nemlig en egen samisk stat.

Europa har mer en nok av stater og grenser slik det er i dag. Vi trenger ikke flere. Derfor bør politikerne legge ned Samtinget straks. Det er ingen poeng i å ha en stat i staten. Debatten om «retten til land og vann» må også legges død. Ingen har krav på områder utfra historiske beskrivelser. Staten må gjerne privatisere områder, men alle må ha lik rett til å bli eier. Samene må ikke gis fortrinn fordi de er samer.

Er det legitimt med et eget Sameting, må tjukke mennesker, muslimer, homofile og andre grupper også få egene styringsformer. Det vil bli fullstendig kaos, uten noen politisk retning. Jeg ønsker å bli president i de Tjukkesting !

Mest lest

Arrangementer