Ukategorisert

Troen på gud forsvinner

Det har bestandig vært vanskelig å tro bibelens skapelses historie. Det meste virker helt ulogisk. Likevel har svært mange av oss en barnetro, denne troen kan komme til å bli svakere hos mange etter dagens avisoppslag.

Om 30 år kan det være kroken på døren for oss alle, og det er ingen verdens ting vi kan gjøre ved det. En mystisk gjenstand i verdensrommet er på kollisjonskurs med jorden, og den lar seg ikke stanse, skriver Aftenposten.

Det høres kanskje ut som et skrekkscenario fra et klassisk science fiction-hørespill, noe på linje med Orson Welles’ berømte “Klodenes krig”, som skremte vannet av amerikanerne i 1938. Men denne gangen er det faktisk alvor.

Astronomer ved den amerikanske romfartsadministrasjonen NASAs berømte Jet Propulsion Laboratory i Pasadena i delstaten California har til og med regnet ut nøyaktig dato for kollisjonen: 21. september år 2030.

Gjenstanden – eller “objektet”, som NASA kaller det – er trolig en asteroide, det vil si et lite himmellegeme som streifer om i verdensrommet. Men det kan også dreie seg om en ansamling menneskeskapt skrot, levninger etter menneskelig romvirksomhet, blir det sagt, ifølge Aftenposten.

Konklusjonen må være at naturen skaper og naturen tar bort, sannsynligvis på egen hand uten noen former med hjelp fra Gud. Det er vel ingen religiøse mennesker som tror denne fortellingen kan være bibelens dommedag ? Den som lever for se, det er jo kun 30 år til.

Historien viser hvor fantastisk jorden er til å overleve naturkatastrofer eller såkalte dommedager. Det vil helt sikkert skje også denne gangen, mest sannsynlig uten hjelp fra Gud.

Vi kan legge til at artikkelen fra Aftenposten forteller videre at fagfolk i Italia og Finland bekrefter at de har observert samme “objekt” som NASA. Men både i USA og i Europa trøster astronomene seg selv og oss andre med at faren for at gjenstanden skal treffe jorden, er som en mot fem hundre.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
  • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
    Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
  • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
    I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.