Ukategorisert

Til lykke med landsmøtet

Fra i dag og helt til søndag er det landsmøte i Det Norske Arbeiderparti. Ledelsen i partiet har mange kampsaker foran dette møtet. Det ligger an til et meget spennende møte i Arbeiderpartiet.

Uansett utfall av debatten på landsmøtet vil ikke Norge bli dreid i liberalistisk retning, men Det Norske Arbeiderparti tenker nye tanker for sitt partiprogram, tanker som er spennende selv for liberalister. Partiledelsen skulle selvsagt ha gått lengere og mer drastisk til verks for å fornye Norge, men de skal få det tøft nok for å få flertall for de tankene de lansere på dette landsmøtet.

EU-spørsmålet er en av kampsakene. Partiledelsen vil ha åpninger for å søke medlemskap under visse forutsetninger. Partiledelsen bør få denne muligheten.

Fylkeskommunen er et annet interessant tema. Ledelsen vil ta sykehusdriften bort fra dette forvaltningsnivået og etablere regioner fremfor dagens fylkeskommuner. Dette er nye tanker, som jeg håper de får flertall for, men landsmøtet bør gå ennå lengere og slå fast at det kun skal være 2 forvaltningsnivåer, men partiledelsens tanker har mye større sjanse for å få sitt forslag vedtatt enn tanken om å legge ned et forvaltningsnivå.

Debatten om Statoil er kanskje den som er mest spennende. Dette er en prinsipiell debatt om statlig eierskap eller ikke. Landsmøtet bør slå fast at staten ikke skal drive forretningsdrift, men Arbeiderpartiet er ikke moden for et slikt standpunkt ennå. Derfor vil trolig vedtaket bli en delprivatisering. Jeg skulle ønske partiet hadde latt et slik vedtak gjelde for alle statlige selskap, dermed hadde vi fått en utstrakt privatisering av Norge. Det er en fin start mot et mål om å ikke ha statlig eide bedrifter.

Uansett utfall av debatten på landsmøtet, vil ikke Norge bli liberalistisk i nær fremtid, men vi kan nærmere oss punktet liberal på noen få områder dersom partiledelsen får igjennom sine forslag og setter sakene ut i livet de kommende årene. Det er gledelig og de varmeste lykkeønskninger for vedtak som også vi kan være fornøyd med går til landsmøtet i Det Norske Arbeiderparti.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer