Ukategorisert

Arbeiderpartiet gjør det spennende

Arbeiderpartiet gjør det spennende for oss som frykter en egen samisk stat.

Arbeiderpartiets landsmøte ville ikke at ILO-konvensjonens § 169 skal innarbeides i det norske lovverket. Det er for så vidt gledelig, men partiet burde ha sagt et klart og tydelig nei til dette, men det klarte de ikke. Konvensjonen som omhandler urfolks rettigheter, griper direkte inn i Samerettsutvalgets innstilling, mente landsmøtet. På møtet ble det framholdt at AP ennå ikke er klar til å behandle innstillingen om retten til land og vann i Finnmark. Eilif O. Larsen i Samepolitisk Råd, sier han er svært skuffet over dette landsmøtevedtaket, melder NRK.

Dermed kommer denne saken til å bli en varm potet i neste års valgkamp, slik den var ved forrige fylkestingsvalg. Det er uheldig og det skaper splid blant befolkningen i Finnmark. Arbeiderpartiet burde ha sagt et klart og tydelig nei til å innarbeide ILO-konvensjonen i det norske lovverket. Samene må gjerne kjempe for rettigheter, men disse må ikke gå utover resten av befolkningen. Det skal ikke være ulik behandling av folkegrupper basert på etnisk bagrunn. Det er heller ingen grunn å etablere en egen samisk stat i Nord-Norge. Vi har nok av grenser allerede.

Arbeiderpartiet har med sitt landsmøtevedtak utsatt problemet. Det vil bety fortsatt hard kamp mellom samer og oss andre om Finnmarks fremtid.

Mest lest

Arrangementer