Ukategorisert

Det er fusk i fiskerinæringa

Fiskerinæringen er en av Norges største eksportnæring, men det fuskes som aldri før i næringa.

NRK og A-pressen har hatt følgende meldinger i dag:

Ifølge beregninger fiskes det torsk ulovlig for 1,5 milliarder kroner hvert år. Leder Edgar Ingebrigtsen i Norges Råfisklag sier at det norske fiskerimiljøet i flere år har visst om det omfattende jukset.

Det er beregninger fra havforskere som viser at det fiskes mye ulovlig.

Havforsker Kjell Nedraas sier ifølge NRK Tekst-TV at rundt 100.000 tonn fisk blir borte uten at de registreres i fangstpapirer. Han mener forklaringen bare kan være at fisken blir spylt på havet, selges svart eller at det jukses med dokumenter.

Dette er et stort problem som myndighetene bør gripe fatt i raskt. Problemet kan løses av markedskreftene, men ingen politiske partier i Norge er villig til å gripe fatt i slike løsninger. En kan selge havområder, la private drive områdene. Da blir det opp til hver enkelt å regulere sitt område. Dette er tanker som ikke har noen oppslutning i folket.

En annen løsning er å innføre omsettelig kvoter. Da vil alle ha muligheter til å være med i kampen om å få fiske. På den måten slipper en å stjele fisk slik mange må gjøre i dag. Det må fortsatt være en maksimalgrense for hva en kan hente ut av havet, men alle må ha muligheten til å være med i konkurransen. Det er en stor sannsynlighet for at en slik ordning vil fungere og virke dempende på tyveriene som er i dag.

Edgar Ingebrigtsen og hans likesinnede bør tenke nye tanker for å bli kvitt problemet!

Mest lest

Arrangementer