Ukategorisert

NHO foreslår

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, engasjerer seg i pensjonsdebatten. Det er veldig gledelig.

NHO går inn for obligatorisk pensjonssparing, som kan innebære at bedriftene må spare opp til 70 milliarder kroner i året. I bytte krever NHO at arbeidsgiveravgiften reduseres. I dag drøftes forslaget med statsminister Jens Stoltenberg.

Norske bedrifter og selvstendige næringsdrivende kan bli tvunget til å sette av deler eller hele tilleggspensjonen til de ansatte i pensjonsfond. I dag finansieres dette gjennom folketrygden. Dette betyr en årlig obligatorisk pensjonssparing for bedriftene på mellom 30 og 70 milliarder kroner. Til gjengjeld skal arbeidsgiveravgiften reduseres tilsvarende for å kompensere for arbeidsgivernes økte utgifter.

Dette er kjernen i NHO-forslaget, som i dag skal drøftes på et møte mellom statsminister Jens Stoltenberg og NHO-direktør Finn Bergesen. På dagsorden står velferdsstatens største utfordring i fremtiden, nemlig den voldsomme veksten i fremtidige pensjonsutgifter. NHO forlanger at Stoltenberg nå får fortgang i arbeidet med å reformere Folketrygden: NHO vil åpne for at private fond dekker folketrygdens fremtidige forpliktelser til tilleggspensjon. Dette er et helt nytt prinsipp i forhold til i dag, hvor alle Folketrygdens utgifter dekkes fortløpende gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Dette betyr at hele eller deler av tilleggspensjonen i Folketrygden gjøres om til obligatorisk pensjonssparing for bedrifter og selvstendige næringsdrivende, skriver Aftenposten.

Bedriftene bør få redusert sin arbeidsgiveravgift kraftig. Det er utrolig av staten å skatte bedriftene for å skape arbeidsplasser. Folks pensjoner bør også bli et privat ansvar. Det er gledelig hvis NHO vil være med på å betale deler av dette gildet, men i utgangspunktet bør det være opp til deg og meg å sikre oss selv når vi blir eldre. Uansett om forslaget fra næringslivet ikke er renbarka liberalisme, er det gledelig at de engasjerer seg i det viktigste økonomiske spørsmålet for Norge i dette århundre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer