Ukategorisert

Stortingspolitikerne krangler fortsatt om kontantstøtten, barnetrygd og barnehager. La oss se litt på dagens oppslag om temaet for å fremme et forslag som ville ha løst de fleste problemer på dette området.

Aftenposten har denne artikkelen i dag:

«Barne- og familieministeren har ikke gitt opp kampen mot kontantstøtten. Før påske legger Karita Bekkemellem Orheim frem en evaluering som kan begrense kontantstøtte til dem som er hjemme med barna.

Uttalelser fra ledelsen i Senterpartiet har gitt statsråden tro på at hun kan få flertall for kutt i kontantstøtten på Stortinget, skriver Dagens Næringsliv. – Jeg har merket meg at Sp-nestleder Åslaug Haga har sagt at kontantstøtten kun bør gå til dem som er hjemme med barna. Uttalelsene fra Haga har gitt meg nytt håp. Jeg er for enhver reduksjon av kontantstøtten, sier barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim til avisen.

Foreldre som ikke har sine barn mellom ett og tre år i barnehage, får 3.000 kroner i måneden i kontantstøtte. Det er ikke noe krav at foreldrene skal være hjemme med barna. Sentrumsregjeringen innførte ordningen med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet, og partiene har en avtale om at ordningen skal bevares ut denne stortingsperioden. Bekkemellem Orheim skal før påske legge frem en omfattende evaluering for Stortinget, og evalueringen kan ende med forslag om kutt i kontantstøtten.

Ifølge Barne- og familiedepartementet mottar foreldre som ikke er hjemme med barna, til sammen rundt enmilliard kroner i året i kontantstøtte, penger Bekkemellem Orheim heller vil bruke på barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.» Skriver Aftenposten på nett.

Staten bør kutte alle former for barnetrygd, kontantstøtte og statstilskudd til barnehagene. Alle som driver med barnepass må få enklere vilkår. En voldsom liberalisering av regelverket må til. Hvorfor skal det stilles mye strengere krav til drift av en barnehage i dag enn det som var tilfelle for 15 år siden ? En liberalisering av regelverket og en privatisering ville ha ført til lavere priser og ingen offentlig subsidiering av denne sektoren.

Alle former for barnetrygd og kontantstøtte bør kuttes. Foreldrene må betale kostnadene med å få barn. Det blir prinsipielt galt at jeg må betale skatt fordi min søster mottar barnetrygd. Alle disse utbetalingene bør kuttes, men det må gis skattelettelser for tilsvarende kronebeløp. På denne måten for vi et rettferdig system som både jeg, min søster og alle andre kan nyte godt av. Et slikt system ville også ha tatt livet av den evigvarene og kjedelige debatten mellom AP og sentrum om kontantstøtten.

Tro om liberalismen hadde fungert i praksis også på dette området ?

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer