Ukategorisert

Hagen møtte ikke i retten

I dag startet «FrP saken» i namsretten. Partileder Carl I Hagen møtte ikke opp og det er faktisk forståelig.

Carl I Hagen har rett i at denne saken ikke hører hjemme i retten. Det er et internt problem som Fremskrittspartiet må ordne opp i. Det er ikke dermed sagt at sentralstyre gjorde rett i å utestenge sentrale medlemmer av Oslopartiet. Det er likevel et partis frihet å velge hvem skal være med eller ikke. Det må det ikke være tvil om. Har Fremskrittspartiets sentralstyre gjort noe galt i denne saken vil de bli straffet gjennom markedet. Landsmøtet kan velge nye personer i sentralstyre og eller velgerne straffer partiet ved neste valg. Også denne prosessen kan og bør behandles av markedet.

Det er selvsagt et tankekors at Hagen vil kvitte seg med folk for å bli regnet som seriøs og dermed være et regjeringsalternativ. Dette burde han ha tenkt igjennom før Bolkesjølandsmøtet i 1994. Hadde liberalistene blitt i partiet ville Fremskrittspartiet ha vært i regjering i dag.

Mest lest

Arrangementer