Ukategorisert

Utvidet arrest

Får justisminister Hanne Harlem viljen sin, skal politiet kunne holde en arrestert person innesperret i hele tre døgn før han fremstilles for en dommer. I dag er fristen ett døgn.

Det omstridte forslaget sendes denne uken ut på høring, melder Aftenposten. Hensikten med forslaget er å få den totale bruken av varetekt ned, og redusere tidsbruken ved behandling av straffesaker.

– Ved å gi politiet bedre tid til å etterforske før en person fremstilles for fengslingsmøtet, vil trolig fengsling i en del tilfeller vise seg å være unødvendig, sier justisminister Hanne Harlem til Aftenposten.

Dette er et dårlig forslag. I veldig mange saker er det unødvendig å holde folk på det døgnet politiet har lov til før varetektsfengsling. Justisministeren tar feil dersom hun tror dette forslaget fører til mindre bruk varetekt. Det prinsipielle med å holde helt uskyldige mennesker i arresten skal være unødvendig å kommentere. Statsråden bør konsentrere seg om dette dilemmaet og hvis dette er et forsøk på det, bruker hun feil medisin.

Norge kan ha folk sittende ett døgn mens en venter på varetektsfengsel. Påtalemyndighetene bruker muligheten med døgnarresten og varetekt altfor godt, noe Norge har fått kjeft for tidligere. Da er ikke tiden inne for å gi politiet større muligheter å krenke et enkelt individs frihet mer enn de allerede gjør i dag.

Mest lest

Arrangementer