Ukategorisert

Skal Stortinget bli mer åpent?

Venstre ønsker mer åpenhet i Stortinget. Dette er et forslag som kan få støtte fra alle politiske miljøer, men er det gjennomførbart ?

Venstre foreslår at alle høringer i Stortingets fagkomiteer åpnes for presse og publikum.

Dette er et forslag som lag seg gjennomføre uten store praktiske problemer. Det er få ulemper og har ingen økonomisk betydning i form av økte offentlige utgifter. Politikerne bør likevel være oppmerksom på å ivareta personvernhensynet. Det betyr at nesten alle høringer kan åpnes for publikum og presse.

Venstre vil også innføre en offentlig tilgjengelig registreringsordning for lobbyister på Stortinget.

Et veldig vanskelig og dumt forslag. Det skal være unødvendig å bli registrert for å bli premissleverandør til Stortinget. Dersom “Knut Olsen”, for å ta et tilfeldig navn, ønsker å påvirke politikerne i en eller annen sak, må han på forhånd være registrert ? Det må være mulig for alle å påvirke systemet og det må være opptil hver enkelt politiker om han/hun vil la seg påvirke. Lobbyistene må få råde uten noen former for restriksjoner. Det er en viktig del av demokratiet. Venstre skyter skivebom med denne delen av forslaget, men debatten ønsker hjertelig velkommen.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Myten om Says lovMyten om Says lov
    Ingen seriøse frimarkedstilhengere tror på Says lov – at tilbudet skaper sin egen etterspørsel og at overproduksjon derfor er umulig. Ikke engang Say trodde på Says lov.
  • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
    Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.