Ukategorisert

Kommer Bjerkebua?

Vil vi nå få «Bjerkebua» ?

Miljøvernminister Siri Bjerke vil begrense hyttestørrelser. Hun er visstnok redd for at såkalte rikinger skal overta de fineste naturområdene i Norge. Forstå det den som kan.

I dag avgjøres disse sakene lokalt. De som vil bygge hytter får de tillatelsene de trenger hos den kommunen de vil bygge i. Dette systemet har fungert tilfredsstillende, selv om også dagens lovverk kan virke byråkratisk. Forslaget til miljøvernministeren vil være statlig overstyring og det er helt uhørt.

At enkelte hytteeiere bygger stort og prangende, er ikke godt nok argument for å detaljstyre hytte-Norge

Det kommer mange forslag fra Arbeiderpartiets representanter for tiden som vil innskrenke folks frihet. Det er betenkelig. Siri Bjerke er intet unntak, dessverre.

Mest lest

Arrangementer