Ukategorisert

Avgift for å dra til Svalbard

Regjeringen vurderer å innføre en avgift på 100 kroner for turister som besøker Svalbard.

Hvorfor i all verden skal denne avgiften innføres ?

Den norske stat trenger ikke mer penger og Svalbard trenger turister Det finnes overhode ingen grunner for å innføre en turistskatt på Svalbard. Regjeringen bør legge vekk dette forslaget og heller prioritere andre saker, for de finnes vel ?

Byråkratene i Utenriksdepartementet er skeptisk til forslag fordi de frykter forslaget kan skape reaksjoner fra blant annet Russland.

En kan mistenke den politiske ledelsen i departementene for å sitte å gni ideer for å komme på allverdens avgifter. Det kan virke som om de morer seg med å fremme forslag som er irriterende for deg og meg. Hva i all verden er vitsen ? Det kommer ofte forslag om avgifter som ikke hører hjemme noen plasser, dette forslaget er et eksempel på det.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • I møte med fiendenI møte med fienden
  Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • En flyktning til besvær?En flyktning til besvær?
  Finnes det markedsløsninger for å løse flyktningskrisen?
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.