Ukategorisert

Skatt er fortsatt tyveri

Finansminister Karl Eirik Schjøtt Pedersen åpner for skattekutt for inntekt på overtid i sitt forslag på ny skattereform.

Marginalskatten, eller «overtidsskatten» som den kalles, er i dag 35,8 prosent for lønnstakere som har under 289.000 kroner i lønn i skatteklasse én. For lønninger opp til 793.000 er den på 49,3 prosent, mens den er 55,3 prosent for dem som tjener mer enn dette. Disse prosentsatsene vil statsråden ha ned, ifølge mediaoppslagene om skattereformen som regjeringen jobber med i disse dager.

De nye forslagene er bra, men regjeringen bør gå ennå lengere. Skatt er tyveri og den holdningen bør politikerne ha når satsene bestemmes. Dessverre er det ikke slik.

Inntektene staten taper på å redusere marginalskatten bør hentes inn ved kutt på utgiftsiden i statsbudsjettet og ikke ved innføring av nye skatter og avgifter. Arbeiderpartiet har en tradisjon for å gi en finger og ta tilbake hele hånden når vedtak om økonomisk politikk gjøres. La oss håpe de går bort fra denne tradisjonen denne gangen.

Mest lest

Arrangementer