Ukategorisert

Dyrt å administrere

Hver eneste faktura som Tromsø kommune mottar, koster 500 kroner å administrere. Dette utgjør ufattelige 35 millioner kroner årlig, eller nesten 700.000 kroner uka.

Hvert eneste år mottar kommunen 70.000 fakturaer. Administrasjonskostnadene kommer dermed på utrolige 35 millioner kroner årlig.. Det er mye penger.

For de fleste kan det virke merkelig at det koster så mye å få betalt en faktura. Men vegen fra faktura til regnskap er utrolig lang.

* Faktura kontrolleres mot bestilling og faktisk mottatt vare og tjeneste.
* Fakturaen bilagsforberedes og kontrolleres regnskapsfaglig.
* Fakturaen attesteres.
* Fakturaen anvises.
* Fakturaen regnskapsføres

Dette var et eksempel på kostnadene med å ha byråkrater for fakturaer. Det koster 35 millioner kroner for å betale regninger i Tromsø. Jeg tør nesten ikke å tenke på kronebeløpet på de andre arbeidsoppgavene byråkratene driver med. En må regne med at Tromsø kan sammenlignes med den øvrige offentlig sektor. Da blir 35 millioner plutselig til mange hundre millioner, ja – kanskje milliarder, og alt dette må vi som skattebetalere betale. Nok en grunn til å forgude liberalisme.

Når vi først er inne på temaet må det sies at Tromsø kommune er i gang med å forenkle sitt system gjennom e-post. Det er klokt, men for 35 millioner kroner skulle det bare mangle. Andre kommuner bør gjøre det samme.

Tags:

Mest lest

Arrangementer