Ukategorisert

Folkeopprør i nord

I dag kommenterer vi en sak som har vært omtalt 2 ganger i uken i NRK Finnmark den siste tiden.

I Nord-Norge har de startet en aksjonen som de kaller «Folkeopprøret i Finnmark». Denne aksjonen har som mål å stoppe sentraliseringen. Det betyr i praksis flere subsidier og mer fordeler til befolkningen i nord. Det verste er at oppslutningen for denne aksjonen virker stor og den vokser stadig.

La oss starte med noen praktiske opplysninger. Subsidier hjelper ikke Finnmark. Det er faktisk den viktigste grunnen til at fylket sliter. Den kan sammenlignes med u-hjelp. De som mottar pengehjelp blir passive. Finnmark trenger ikke mer av dette, men må gjøre seg selv konkurransedyktig. I tillegg er subsidier fullstendig bak mål prinsipielt.

Det er vi, altså flertallet i Norge, som bestemmer hvordan samfunnet skal organiseres. Folk ønsker billigst mulige tjenester, mindre skatt, færre avgifter, en annen prioritering i statsbudsjettet osv. Dermed får ikke distriktene like gode rammevilkår som i gamle dager. Jeg liker utviklingen, men vil gjerne gå mye lengere fordi jeg ikke ser hensikten med at det offentlige skal ha et postkontor på hvert eneste nes. Utviklingen vil fortsette i den retningen den går nå og istedenfor å protestere bør «Folkeopprøret i Finnmark» forberede seg på den nye tiden.

Torill Olsen, glem sosialismen, se heller fremover. Finnmark må også skjønne at vi er i en ny tid.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer