Ukategorisert

Frp roter det til

Hva i all verden skjer i Fremskrittspartiet? Carl I Hagen har problemer, men med litt bruk av sunn fornuft kunne alt ha vært unngått.

«Bråket», i hvert fall det som er kjent, startet med «utkastelsen» av Dag Danielsen & co. Hagen ville bli kvitt denne gjengen fordi organisasjonskulturen deres var dårlig. Jeg tviler på hans motiv. Jeg tror det var fordi Danielsen og co ikke fikk til byrådssamarbeid i Oslo. Verken Høyre, Venstre og Krf ville ikke ha noe byrådssamarbeid med denne gjengen. Det likte Hagen dårlig. Han glemmer selvsagt at det er politikken som bestemmer samarbeidet og ikke personene.

Noen stortingsrepresentanter, Gundersen, Kleppe, Simonsen, Hedstrøm og Stang forsvarte Dag Danielsen. De har en holdning om at ingen skal ekskluderes fordi andre partier ikke vil inngå et forpliktende samarbeid. De liker heller ikke at sentralstyret blandet seg i nominasjonsprosessen. Hagen overførte sin linje i «Oslo-politikken» om regjeringssamarbeid til riksplan. Representanter som de andre partiene, altså Høyre, Krf og Venstre, ikke kan spise, bør ikke representere Fremskrittspartiet på stortinget de neste 4 årene. Dermed har vi fått kaoset om ryktespredning og baksnakking. Hagens regjeringskåthet både i Oslo, men også i rikspolitikken er den viktigste årsaken til alt dette.

Det er selvsagt et tankekors at de som Hagen nå vil bli kvitt var de som vant frem om hvilken linje partiet skulle ha på Bolkesjølandsmøtet i 1994, men det er selvsagt glemt fordi Hagen vil i regjering.

Fremskrittspartiets ledelse bør vite at det er politikken til partiet og ikke personene som bestemmer om de andre partiene vil inngå forpliktende samarbeid. Det har de fleste partilederne bekreftet i debatter de siste ukene. Hadde Hagen fått det som han vil, ville nye personer ha kommet inn på Stortinget, men politikken hadde blitt den samme. Fremskrittspartiet vil fortsatt ha den samme innvandringspolitikken med eller uten Hedstrøm. Det er et under at Hagen ikke skjønner dette.

La meg avslutte med et tusentips. Er det et ikke sosialistisk flertall etter valget i september, vil Hagen fjerne alle de vanskelige sakene i forhandlinger med andre partier. Han er villig til å gå svært langt for å komme i regjeringen. Det er gledelig for oss antirasister, men det kalles å lure velgerne trill rundt.

Jeg skal fortsatt ikke stemme Fremskrittspartiet !

Mest lest

Arrangementer