Ukategorisert

Den prinsipielle debatten blir borte

Velgerne skal få større makt og kunne endre personvalg, både ved stortingsvalg og kommunevalg. Det er ett av forslagene fra Sigbjørn Johnsen og valglovutvalget.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen leder utvalget, som overleverte sin innstilling til kommunalminister Sylvia Brustad i dag.

Velgerne skal kunne kumulere så mange kandidater som de ønsker, men ikke lenger kunne stryke kandidater eller overføre kandidater fra en liste til en annen, såkalte slengere. Utvalget håper muligheten til å påvirke personvalgene vil øke valgdeltagelsen.

Også ved stortingsvalg skal velgerne kunne påvirke hvilke kandidater som velges inn for et parti ved å kunne kumulere personer de ønsker innvalgt. Valglovutvalget foreslår at dersom én kandidat får minst 5 prosent av listestemmene, vil det føre kandidaten opp på listen.

Dette var et kort utdrag av dette utvalgets innstilling til regjeringen.

Det å gi mer makt til velgerne høres fint ut. Det kan også få opp valgoppslutningen i enkelte regioner, men dette har også sine ulemper.

Dagens valgordning for kommunene gir også velgerne stor makt med å kumulere, å stryke og gi slengere. Det skal altså svært lite til for å få inn «sine» kandidater i kommunestyret dersom pennen brukes på partilistene. Konklusjonen av dagens ordning er følgende: Er man aktiv i kommunestyret med å være prinsipiell og står for en helhetlig politikk, må man i løpet av perioden ta en del upopulære avgjørelser. Dette får enhver kommunepolitiker merke ved neste valg fordi velgerne benytter muligheten til å påvirke listen. En utvidelse av denne muligheten vil ta livet av all prinsipiell debatt, dessverre.

Jeg skulle ønske meg et system med mindre makt til velgerne på valgdagen, men mer aktivitet i partienes nominasjoner. På denne måten må alle engasjere seg politisk for å være med å påvirke hvilken representanter som skal komme inn i folkevalgte organer. Det vil øke engasjementet for prinsipielle debatter og ikke ta livet av de slik Sigbjørn Johnsen og hans utvalg legger opp til.

Mest lest

Arrangementer