Ukategorisert

Bjerke ga seg

Politikere gir etter for press. Miljøvernministeren er et godt eksempel på det.

For noen uker siden foreslo hun et mye strengere regelverk for hyttebygging. Svært mange tok avstand fra hennes utspill. Dette har gitt resultater i dag.

Mitt angivelige forslag om å være med på å begrense kommunenes rett til å bestemme dette beror på en misforståelse. Det er en avsporing av debatten jeg har ønsket å reise, sa miljøvernministeren ifølge NTB i Stortingets spørretime i dag.

Det er kommunene som må styre utviklingen. De må ha en stor grad av lokalt ansvar. Men det må være riktig å reise en debatt på det nasjonale plan der det oppfordres til fornuftig energibruk ved hyttebygging, sa miljøvernminister Siri Bjerke.

Hun burde også ha sagt at folk må få velge selv hvordan hytter de skal få bygge. Det gjorde hun ikke. Vi som kjemper for personlig frihet må likevel ta hennes retrett som en flott seier.

Hennes opprinnelige forslag var å ikke få hytter større enn 100 kvadratmeter. Dette tar hun i dag avstand fra. Er hurra et dekkende ord?

Mest lest

Arrangementer