Ukategorisert

Et spennende forsvar

En reduksjon av Hæren fra 180.000 til 15.000 mann er et av forslagene i Stortingsproposisjon om Forsvarets framtid.

Norge har i dag 13 brigader, som tilsvarer en mobiliseringshær på 180.000 soldater. Styrken er foreslått redusert til to-tre brigader, eller rundt 15.000 mann, ifølge Nordlys.

Hvis dette er riktig, betyr det at Forsvaret langt på vei forlater prinsippet om allmenn verneplikt.

Dersom disse lekkasjene er riktig, betyr det spennende tanker for det Norske Forsvar. Forslagene vil dessverre møte stor motbør, spesielt fra forsvarsvennlige Høyre og Fremskrittspartiet. Det er likevel vel ingen tvil om at flere og flere forstår at dagens forsvar er galt organisert. Det bør alle som har slit med denne organisasjonen på den ene eller andre måten glede seg over.

Proposisjonen, som foreløpig bare er et utkast, er utarbeidet av Forsvarsdepartementet på grunnlag av Forsvarsstudie 2000 og konklusjonene fra av Forsvarspolitisk utvalg.

Proposisjonen er stemplet fortrolig og skal legges fram 16. februar, ifølge NTB.

Vi bør se frem til denne debatten, dette kan bli veldig artig !

Tags:

Mest lest

Arrangementer