Kommentar

Flyktninger har også krav på frihet

Flyktninger som kommer til Norge bør pålegges boplikt i kommunene der de bosettes, sier innvandrerlederen Aslam Ashan til Nationen.

Når regjeringen vil pålegge kommunene å bosette flyktningene, må den samtidig pålegge dem å bli boende i minst fem år ute i kommunene, sier Ashan. Han mener det er et problem at svært mange flyktninger gjennom flere år har flyttet fra utkantene og inn til Oslo.

Det er utfra en liberalistisk ståsted lett å være uenig med Aslam Ashan. Alle flyktningene må få den friheten vi andre regner som en selvfølge. Det å få bestemme hvor en skal reise og bo er en selvsagt ting hver enkelt av oss skal bestemme selv. Det skulle ha blitt ramaskrik dersom staten bestemte at Fridemokratenes leder, Bent Johan Mosfjell ble tvungen til å bo i Finnmark i 5 år av myndighetene. Dette eksemplet kan virke fjernt, men slik må flyktningene oppleve forslaget fra Aslam Ashan.

– Det har ført til konsentrasjon av flyktninger i Oslo. Det har hindret integreringen av flyktninger i det norske samfunnet, sier Ashan, som er leder for Ressurssenter for pakistanske barn i Oslo.

Han kan selvsagt ha rett i dette, men det må finnes andre måter å løse dette problemet på enn å ta bort en selvsagt frihet for alle, nemlig selv å bestemme hvor en skal bo.

Ja til frihet – nei til tvang !

Mest lest

Arrangementer