Ukategorisert

Støttebrev

Ingen andre partier i Norge signerer så mange og så ofte støttebrev til partiledelsen som Fremskrittspartiet.

Det føles som om Carl I Hagen mottar støttebrev og erklæringer hver eneste gang noen hevder han er diktatorisk. Det skal ikke mye fantasi til for å forstå at Hagen selv vet om eller står bak disse støtte-erklæringene.

I dag skjedde det igjen. De stortingsrepresentantene som er igjen skrev under på at Carl I Hagen er demokratisk og god leder. Støttebrevet har følgende ordlyd:

Gruppens medlemmer stiller seg uforstående til at noen kan bruke partiformannens lederstil som begrunnelse for å melde seg ut av partiet og gruppen.

Gruppens medlemmer tar sterk avstand fra at Carl. I Hagen har en autoritær og diktatorisk lederstil.

Jeg tviler på at samtlige stortingsrepresentanter er helt enig i denne resolusjonen, selv om de har skrevet under. Det er blitt en sport for de folkevalgte i Fremskrittspartiet å lure velgerne. Det er det de prøver å gjøre på nytt i dag. Begrunnelsen for dette er å fremstå som et stille, rolig og samlende parti, for både velgere og eventuelle samarbeidspartnere i en ny flertallsregjering. Det kan umulig gå bra. Klarer de å lure velgerne ved valget til høsten, bør i hvert fall de såkalte samarbeidspartiene si ifra om hva man mener om lureriet.

Et såkalt samlende Fremskrittsparti bør ikke vær nok til å komme i regjering sammen med Høyre, Venstre og eller Kristelig Folkeparti.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer