Ukategorisert

Regjeringen prøvde

Regjeringen har i dag lagt frem et forslag på å omorganisere forsvaret. En kan bruke stikkord som mindre pengebruk, effektivisering, mindre verneplikt, bort med repetisjonsøvelser og en mer moderne organisasjon på forslaget.

Forsvarsminister Bjørn Tore Godal har gjort en god jobb. Han kunne ha gått mye lengere, men legger frem et godt forslag til fremtidens forsvar for Norge.

Regjeringens grunntanker har tydeligvis vært at den kalde krigen er over og derfor må forsvaret omorganiseres. Liberalister bør være enig i grunntanken, men stille spørsmålstegn med hvorfor regjeringen ikke går lengere når en først innrømmer at faren for krig er lik null.

De andre politiske partiene, altså sentrum, Høyre og Fremskrittspartiet, har ikke denne grunnholdningen og dermed er det små sjanser for å få Godals forslag vedtatt. Opposisjonen kan nok sluke noe, men altfor lite i forhold til helheten i forslaget.

Liberalistene skal likevel si seg fornøyd. For 10 år siden var det svært få som ville gjøre store omorganiseringer i forsvaret. I dag har Arbeiderpartiet gått inn for dette. Det vil ikke bli vedtatt voldsomme endringer denne gangen, men de kommer ved neste korsvei. Det er helt sikkert !

Kampen vil, skal og må fortsette !

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer