Ukategorisert

Hva galt har Kleppe gjort?

Intet forbauser oss lenger i det vedvarende politiske sirkuset Fremskrittspartiet.

Nå er det Vidar Kleppe, stortingsrepresentant fra Vest-Agder, tidligere nestformann i FrP, og erklært «versting» av partiledelsen, som står i sentrum.

Intet oppgjør med Søviknes-moralen
De som trodde helgens landsstyremøte skulle bli et oppgjør med partiledelsens håndtering av det nye hvite håpet Terje Søviknes sine eskapader på landsmøtet til FrP-Ungene – de tok skammelig feil. Her fantes ingen fylkesformenn som efterlyste en bevissthet rundt lederroller og etiske holdninger. Ingen som efterlyste sammenheng mellom ord og handling i familiepolitikk-partiet FrP. Og ingen som tok til orde for å bedre FrPs image som «versting-partiet» når det gjelder holdninger til kvinner, likestilling og mannssjåvinisme.

Men det viser seg at man må være inntil det selvutslettende lojale for ikke å ta opp ovennevnte forhold til debatt i partiets nest høyeste organ. Og det er nettopp det de er, landsstyret i FrP.

Den store konspirasjonen
Og derfor trekker istedet partidiktatoren, for det er ingen tvil om at det er det han er, Carl I. Hagen frem sitt gamle mesterstykke; den store konspirasjonen mot FrP. Ap, H, LO, og media er blitt så redd efter FrPs gallupoppsving at man må undergrave partiets muligheter til å nå regjeringskontorene. Ved å slå opp indre motsetninger, snakke usant om partiets politikk osv. osv. Denne konspirasjonen når helt inn i FrP, der medlemmer og tillitsvalgte ikke forstår at Ledelsen arbeider til det beste for partiet. Istedet har disse folkene faktisk tro på egne evner til å lede. Derfor vil de gjerne inn og overta posisjoner i partiet.

Kleppe blir gjort til syndebukk
Vidar Kleppe blir gjort til syndebukk for alt som er galt. Men hva galt har Kleppe gjort? Det er det vanskelig å få klarhet i. Han tok opp påståtte sexovergrep mot kvinner i FrP med ledelsen, istedenfor å ha tillit til Ledelsens egen håndtering. Han har bekreftet offentlig en tredje sex-sak, som allerede var omtalt flere ganger. Han har, efter 20 år i partiet, et veldig stort kontaktnett. Og han har muligens ambisjoner om igjen å bli nestformann. Og han seiret i nominasjonen i hjemfylket, over Åse Schmidt – som allerede var salvet av partidiktatoren ved håndspåleggelse.

Farlige ambisjoner
Kleppe har glemt at det allerede er mistenksomt å ha ambisjoner om posisjoner der Ledelsen allerede har salvet og kronet sine håpefulle. At det bare er Ledelsen som skal uttale seg om det som foregår internt, selv om bildet da ikke nødvendigvis blir objektivt og nøytralt. Dermed har Kleppe stilt seg lagelig til for hugg – selv om det han har gjort ikke nødvendigvis er galt i andres øyne. Vel merke hvis disse «andre» ikke har konspirasjonsteorier som hovedbeskjeftigelse for tiden.

Det er helt legitimt å ha ambisjoner når man er i et parti. Å bygge seg opp en maktbase er også vanlig. Det er slik man kommer noen vei. Med støtte og hjelp av personer som man har tillit til og er enig med.

Slik er det vanligvis – men ikke i FrP.

Vi føler oss trygge på at vi er uenige med Vidar Kleppe om det meste. Men samtidig har vi en idè om hvordan det må føles å bli støtt ut i kulden, uansett om man følger partiets vedtekter, står på partiets program, og følger opp vedtatte strategier.

Kleppe brukte selv midlene som brukes mot ham
Vi regner det som sikkert at Carl I. Hagens stormtropper også nedkjemper Vidar Kleppe. Og når alt dette er over, vil vi anbefale Vidar Kleppe å tenke tilbake til 1994 og Bolkesjø-landsmøtet. Om det han var med på der kanskje har gitt Carl I. Hagen til disposisjon for årets oppgjør i FrP noen midler og metoder som han ellers ville hatt skrupler med å bruke.

Da er det naturligvis for sent for Kleppe å berge sin karriere i FrP. Men det kan kanskje gi ham nyttig erfaring til siden i livet.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.