Ukategorisert

Spenstig av Kosmo

Får Jørgen Kosmo det som han vil, kan det bli mulig å avgi stemme til stortingsvalget hjemme i stua.

I 2003 kan folk kontakte byråkratiet 24 timer i døgnet på internett. Blir erfaringene gode, satser arbeids- og administrasjonsminister Jørgen Kosmo også på at du kan avlegge stemme til stortingsvalget via internett.

Dette er spenstige forslag fra statsråden. Det vil gi økt interesse for forvaltningen å øke tilgjengeligheten til byråkratene. Det er også hyggelig at velgerne kan stemme via internett. Det vil gi økt valgdeltakelse, men å stemme via nettet er ikke vidundermedisinen. Det vil fortsatt være mange som ikke vil benytte seg av stemmeretten, selv om en kan stemme gjennom internett.

Det grunnleggende problemet for lav valgdeltakelse er likheten mellom de politiske alternativene. Det er svært lite som skiller de politiske partiene. Dette må endres. Først da vil valgdeltakelsen stige merkbart.

Dette kan gjøres ved å sette grenser for politikk. Hva skal politikerne ta seg av og hva skal markede gjøre ? Utfra dette spørsmålet bør de politiske partiene gå i seg selv, følge ideologien sin osv. Slike prosesser vil skape forskjeller og alternativene bli mer klare for velgerne. Internett løser ikke slike prosesser, men det kan være et virkemiddel for å øke tilgjengeligheten og økt tilgjengelighet er et gode for alle.

Takk til Kosmo for gode forslag, men forslagene hans løser ikke alle problemene. Det vil en prosess om å sette grenser for politikk gjøre.

Mest lest

Arrangementer