Ukategorisert

Turbokapitalisme?

Ordet «turbokapitalisme» har i løpet av kort tid glidd inn i språket og finnes idag i de fleste medier. Hva betyr egentlig dette ordet?

Av Thomas Gramstad

Publisert som lørdagskronikk

Ut fra det jeg har lest er «turbokapitalisme» ment som en samlebetegnelse på en del aktuelle «trender i tiden». De trendene det er snakk om ser ut til å være disse:

  • globalisering, fri flyt av kapital over landegrenser og over hele verden
  • ensretting av kultur, jus/lovverk og samfunn, utvisking av variasjon og mangfold
  • amerikanisering av kultur, jus/lovverk og samfunn
  • politiske og lovgivende organer og institusjoner settes på sidelinjen, fratas makt, innflytelse og relevans
  • tett sammenveving av byråkrati/politisk makt og transnasjonale korporasjoner/økonomisk makt

Ved å bruke en samlebetegnelse som «turbokapitalisme» sier man at disse trendene hører naturlig sammen og at de forsterker hverandre. Man sier også at det er naturlig, kanskje nødvendig, å behandle dem under ett. De som bruker dette ordet ser ut til å være enige om å fordømme alle disse trendene.

Men for en liberalist er bildet mer nyansert. For en liberalist er det f.eks. i utgnagsnpunktet ikke noe galt med fri flyt av kapital over landegrenser.

Når det gjelder ensretting og amerikanisering av kultur, jus/lovverk og samfunn, kan det nok være delte meninger blant liberalister. Noen er amerikansk-vennlige, mens andre er kritiske til amerikansk kultur og samfunn, og ønsker å bevare lokal kultur og mangfold. Dessverre finnes det nok også enkelte paleo-dinosaurer som mener at alle andre kulturer enn den vestlige/anglo-amerikanske er mindreverdige og like gjerne kan fjernes, omtrent slik som indianerne ble fjernet, og som dermed gir liberalismen et dårlig rykte og image. Men uansett hva man mener om verdien av ulike kulturer, så vil nok de fleste liberalister uansett enes om staten ikke skal blande seg inn i dette området.

At tradisjonelle politiske organer er i ferd med å settes på sidelinjen, gleder nok mange av oss. Men ønsker vi at også «lovgivende» organer og lovverk skal settes på sidelinjen?

Tett sammenveving av politisk og økonomisk makt er svært skadelig, og det burde være lett å samle liberalister om akkurat dét. Jfr. Ayn Rands prinsipp om å skille politisk og økonomisk makt på samme måte og av samme grunner som at kirke og stat bør skilles.

Mange gode og skremmende eksempler på de to siste punktene — hva som skjer når lovverket og lovbestemte rettigheter settes på sidelinjen og politisk og økonomisk makt blandes sammen — beskrives av John Gilmore i hans artikkel » What is Wrong With Copy Protection».

Denne gjennomgangen viser at det er nødvendig å behandle disse ulike trendene hver for seg, ikke minst fordi noen er ønskelige, mens andre ikke er det. Kan det likevel tenkes at det finnes sammenhenger der det er nyttig å se dem under ett? Slik at «turbokapitalisme» kan være et gyldig og nyttig begrep i slike sammenhenger? Kanskje, men jeg har aldri sett noen argumentere for dette. Det blir bare tatt for gitt. Derfor er det grunn til å være skeptisk. «Turbokapitalisme» er nok heller et skjellsord enn et begrep.

Mest lest

Arrangementer