Ukategorisert

Ny organisasjon er stiftet

I dag ble en ny organisasjon stiftet. Den nye foreningen, organisasjonen for Republikk i Norge, kan ikke forvente seg voldsom mange medlemmer, men initiativet hilses velkommen. Det er gode og prinsipielle tanker som ligger bak denne nye etableringen.

Det er ikke tvil om at monarkiet er en foreldet styreform som ikke hører hjemme i 2001. Det bør heller være ikke tvil om at «makt» ikke skal gå i arv. Dette er argumentene den nye organisasjonen bruker for å få frem sitt standpunkt. Disse argumentene er godt kjent og akseptert blant liberalister. Dermed skulle det være enkelt å slutte seg til denne organisasjonen. La oss melde oss inn og støtte kampen mot monarkiet !

Det vil dessverre ikke bli for stor oppslutning om denne organisasjonen. Grunnen til det er at vårt monarki fungerer tilfredsstillende. Svært mange har en negativ holdning til å endre noe som fungerer bra. Det kan en selvsagt skjønne, men da blir viktigheten av å trekke frem det prinsipielle ennå større. Prinsipper er viktig, også i spørsmålet om konge eller ikke !

Tags:

Mest lest

Arrangementer