Ukategorisert

Jau jau!

Jau jau er et uttrykk i Nord-Norge som brukes når en tror noen bløffer, overdriver eller rett og slett lyver. Jeg måtte ta frem dette uttrykket når jeg leste dagens VG til morgenkaffen.

«Jeg lover at regjeringen ikke vil øke skatte- og avgiftsnivået i statsbudsjettet for 2002, lover finansministeren. Jau jau !

Det er et godt ønske, men rett og slett urealistisk. Hvordan har Schjøtt Pedersen tenkt å holde dette løftet når han samtidig vil øke de offentlige kostnadene dramatisk. Barnefamiliene som skal få mer gjennom økt satsing på barnehager. Skolene skal rustes opp. Det skal bevilges mer penger til eldre, syke og funksjonshemmede. Hans utgiftsliste er lang som et vondt år. Hvordan har han tenkt å holde løftet om å ikke øke skatte – og avgiftsnivået i Norge ?

Det nærmer seg valg og jeg vil påstå at dagens oppslag i VG er valgflesk, valgflesk av dimensjoner. Det er rett og slett ikke mulig å ikke øke skattene dersom de offentlige utgiftene økes. Spesielt med tanke på at dagens regjering ikke vil bruke mer av oljepengene og viser liten evne til å gjøre prioriteringer innenfor sektorene i statsbudsjettet. Finansministeren lyver og han bør straffes for det.

Det er mulig å holde skatte – og avgiftstrykket på dagens nivå. Det er også mulig å redusere dette trykket masse, men da må de offentlige utgiftene ned. Det betyr prioriteringer. Det bekymrer meg at finansministeren ikke forstår dette. Kan det være fordi han er fra Finnmark ?

Mest lest

Arrangementer