Ukategorisert

Reaksjonære skaper ikke-tiltenkte problemer for porno!

Nå finner vi prostitusjon overalt, ikke bare på de tradisjonelle stedene – kan vi lese i Aftenposten 16. mars d.å. Etterspørselen etter sex er økende. Kirsten Jukstad, politibetjent og ansvarlig for politiets arbeid blant de prostituerte i Oslo sier at fordi ‘trafikken’ er lovlig, så blander politiet seg ikke opp i hva de prostituerte driver med.

Av Torkil Saxebøl

Publisert som lørdagskronikk

– Ja hva driver de prostituerte med?

I følge Sigrid Angen, Silje Lundgren og Stine Akre, vet ikke tilbyderne av sex selv hva de driver med. De tre jentene er fremtredende skikkelser i ulike motstands-bevegelser. Fokuset på prostitusjon har plutselig blomstret kraftig opp igjen etter at studenter i de tre største byene i nærmeste fremtid arrangerer ulike gatherings der erotikk er tema. Den siste tids fokus på “søppel- TV”, som diskusjonene rundt Alex Rosens’ dokukumentajson av pornostjernen Sasha Gabor, har vært foranledningen til kraftige reaksjoner fra de ulike aksjonsgruppene.

Aksjonsgruppene tegner et bilde av at det er tidligere misbrukte, de mest ‘skadeskutte’ og lidende sjeler som går inn i noe aksjonistene beskriver som ‘industri’. På den annen side snakker for eksempel organisasjoner som “Kvinner for porno” om porno, sex og erotikk. Der aksjonsgruppene beskriver menneskener som er viljeløse og offer for samfunnets vrede og skyggeside, tegner “Kvinner for porno” et bilde av selvstendige individer som tar aktive valg.

Jeg reagerer på ord-valgene til aksjonsgruppene. De snakker på den ene side om uhyrligheter som voldtekter, ‘trafikk’, ‘industri’, og bruker de mest negative benevnelser om aktørene. Like etterpå snakker de om positive elementer som samleie, sex-klubber, erotikk og porno.

Vold, kriminalitet og konspirasjoner er noe annet enn lek, interesser og hobby. Det må understrekes! Ikke bare ord-valgene, men selve argumentasjonen til kvinnegruppene gjør dem aksjonpregede og reaksjonære. Ofte begynner argumentene deres med å trekke frem ofre og ukontrollert internasjonal ‘sex-industri’. Etter slike skremsler og advarsler, går de så til angrep på studenter, Kvarteret i Bergen og Chateau Neuf i Oslo – institusjoner som planlegger fester med erotisk innhold!

Jeg savner mer nyanser fra aksjonsgruppene. Ord-bruken og argumentasjonen spiller på fordommer og generaliseringer som virker mot alle hensikter. Selvsagt skal kriminelle handlinger slås ned på. Men argumentasjonen skaper en sammenblanding av det negative og ulovlige på den ene siden, og det positive og lovlige på den andre. Ved å drive skremsels-aksjoner skapes det en unaturlig og uheldig nysgjerrighet for sex. Sex er ikke bare negativt! Det skapes et negativt og destruktivt bilde med skremsels-argumentasjon!

– Og hvem har en sunn holdning til det som på denne måten negativt fremstilles som ‘umoralsk’ eller ‘forbudt’? – Hva slags klientell tiltrekkes av slike ‘forbudte’ sex-miljøer? Også prisen på en ‘vare’ (sex) som er radikal, lite tilgjengelig eller illegitim har en tendens til å stige. Dermed skapes det ‘markeder’ (sex) med høye priser som involverer flyt av kapital, og ‘industrialisering’. Og er det ikke denne type ‘industri’ (sex) aksjonsgruppene vil bekjempe? Vi snakker her om en ond sirkel, der moraliseringen fra aksjonsgruppene fører til kriminalitet; der høyere priser medfører misbruk; der misbruket i sin tur medfører mer moralisering osv.

Dersom en inntar en mer nyansert holdning til både prostitusjon og erotikk, og åpner for at ulike mennesker har ulike behov og ønsker, kan man skape et mer naturlig forhold til diskusjonstemaet. Vi må tenke liberalt og nytt, og ikke reaksjonært. Vi må slutte å moralisere over legale behov og ønsker, og heller fremheve det positive.

Som FRIdemokrat mener jeg at en grunnleggende liberal holdning, med åpenhet og fleksibilitet er beste våpen mot onde sirkler som i lang tid, uten suksess, er forsøkt motarbeidet av reguleringskåte og moraliserende grupperinger.

Og onde sirkler, som må brytes gjennom nytenkning, er det mange av her til lands!

Mest lest

Arrangementer