Ukategorisert

DLF er ikke et alternativ

Da har Det Liberale Folkeparti valgt sin nye ledelse. Det er som kjent de utstøtte Fremskrittsparti politikerne som skal styre dette partiet.

Fridtjof Frank Gundersen er leder, Vidar Kleppe og Dag Danielsen er nestledere. Ikke helt uventet kanskje.

Det Liberale Folkeparti er ikke et alternativ for liberalister i Norge. De vil basere sin politikk på Fremskrittspartiets program, med stor vekt på innvandringspolitikken. Det betyr at fremmedfrykt skal spres for alt det er verdt.

Det kan umulig være et marked for et slikt alternativ. De vil ta stemmer fra Fremskrittspartiet og få noen ekstra fra parti/lister som har standpunkter som grenser opp mot rasisme. Det kan umulig gi DLF ei oppslutning på over sperregrensen, som er på fire prosent. De kan godt bli representert på stortinget, fordi Vidar Kleppe kommer inn fra Vest-Agder, men de vil ikke bli en maktfaktor i norsk politikk etter høstens stortingsvalg. Det er for øvrig like greit. Vi får nok av stortingsrepresentanter som spiller på nasjonalisme, proteksjonisme og fremmedfrykt likevel.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer