Ukategorisert

Er boligskatten rettferdig?

I dag presenterte finansministeren det nye systemet for boligskatten. Ordet rettferdig var ofte brukt, men finnes det noen skatter som er rettferdige, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ?

Forslaget innebærer en sterk forenkling fra dagens praksis, og at du skal kunne beregne din egen skatt.

Taksten skal baseres på den faktiske produksjonsverdien – ikke markedsverdien, slik at dagens lemfeldigheter ikke skal kunne finne sted. Det er faktisk boligareal (BOA) som skal legges til grunn. Dermed holdes boder, garasje o.l. utenfor.

For mange av oss vil de ikke bli stor endring. Pensjonister og alene forsørgere blir skjermet, men de såkalte «bolighaiene» skal «tas», i følge Schjøtt-Pedersen. Hva i all verden er en bolighai og hvorfor må en betale ekstra skatt fordi en har brukt masse penger på boligen sin ?

Den nye boligskatten finnes ikke rettferdig. Det er en del mennesker som må betale mer for å subsidiere oss som ikke har så mye. Det hevdes at dette er en rettferdig fordelingspolitikk, men faktumet er motsatt. Det er blodig urettferdig at noen må betale mer for å bidra til det såkalte fellesskapet. Det å bruke ordet rettferdig er å jukse med ord.

Skatt er tyveri – uansett om en lager en gimmick om at en ny ordning er bedre enn den gamle.

Mest lest

Arrangementer