Ukategorisert

Prinsipper for bompenger

Stortinget og byråkratene vil i nærmeste fremtid få en sak på bordet som bør føre til en prinsipiell debatt om å innkreve bompenger i Norge.

I dag er det svært mange vei, tunnel og veiprosjekter som finansieres helt eller delvis av bompenger. Denne ordningen bør ikke kritiseres, fordi forbrukerne betaler for seg seg selv med en slik innkreving.

For noen år siden ble det bygd en fastlandsforbindelse til Magerøya. Denne fastlandsforbindelsen finansieres delvis av bompenger. Denne ordningen går bra på grunn av den store turiststrømmen til Nordkapp. Dette vegprosjektet kan bli betalt ned tre år før tiden på grunn av høy trafikk.

Den store trafikken på dette prosjektet har ført til en debatt i Finnmark om å utvide innkrevingen på FATIMA prosjektet for å finansiere andre vegprosjektet i området. Lokal – og fylkespolitikere vil blant annet snøskredsikre en vegstrekning til Nordvågen basert på finansiering fra fastlandsforbindelsen til Magerøya. En slik finansiering er prinsipielt helt forkastelig. Da må brukere av denne strekningen betale en helt annen vegstrekning, en veg en ikke bruke selv. Folk skal altså betale for en tjeneste en ikke får. Et slikt system er svært urettferdig.

Tankene fylkespolitikerne har lansert i forbindelse med Nordvågveien er skumle. De kan for eksempel videreføres til at bompengeringen i Oslo skal finansiere sykehusdriften. Det blir helt galt.

Debatten på denne problemstillingen i stortinget ønskes velkommen, men politikere fra alle politiske parti bør si et klinkende og klart nei til utvanning av bompengeinnkrevingen. Det er nok subsidiering allerede, subsidiene til ulike mer eller mindre gode formål bør ikke økes.

Mest lest

Arrangementer