Ukategorisert

Mosfjell engasjerer seg for enkeltindivider

Fridemokratenes leder, Bent Johan Mosfjell, har skrevet et brev til justisminister Hanne Harlem, og bedt henne gripe inn i saken mot en finnmarking som soner en fengselsstraff på 120 dager for ikke å ville gjennomføre førstegangstjenesten.

Mosfjell peker på at denne mannen ønsker siviltjeneste og burde ha fått det fordi han er pasifist. I god liberalistisk ånd peker han også på at Norge bryter menneskerettighetene med å ha denne mannen i fengsel. Han har tross alt ikke gjort noe galt.

Det er flott at Fridemokratenes leder engasjerer seg i slike saker. Det er viktig at fokus settes på saker der staten driver med overgrep ovenfor enkelt individer. Denne saken er et klassisk bevis på dette.

En liberalistisk organisasjon bør fortsette å arbeide for å avvikle verneplikten, både førstegangstjenesten og siviltjenesten, men det må ikke hindre oss i å ta mennesker som ikke er hundre prosent enig i våre argumenter i forsvar.

Takk for flott engasjement, Bent Johan Mosfjell !

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer